€ 731.295,00
Huidig saldo
€ 1.500.000,00
Doel
49% Gedoneerd
44
Donateurs

Bijdragen

Help mee en red levens van mensen met diabetes. 

De te ontwikkelen DiaLin is van levensbelang voor mensen die alléén met een inwendige insulinepomp behandeld kunnen worden. Hun leven is daar volledig van afhankelijk. In Nederland gaat het om zo’n 1.000 patiënten. Cijfers tonen bovendien aan dat een grote groep patiënten een betere kwaliteit van leven zou hebben met deze nieuw te ontwikkelen, revolutionaire pomp. Zij hebben nu een leven vol ziekenhuisopnamen en grote afhankelijkheid. Dat kost uiteindelijk veel meer. De video's maken dit duidelijk.

Voor het ontwerpen en testgereed maken van de DiaLin is een bedrag nodig van ongeveer anderhalf miljoen euro. De kosten kunnen relatief laag gehouden worden omdat de medewerkers van IPaDiC geen vaste inkomsten uit het project verkrijgen; ze werken als vrijwilliger.

Help mee  en red levens van mensen met diabetes! Elke bijdrage is welkom!

Er zijn een aantal mogelijkheden:

Donatie:

een bedrag van maximaal € 1000,- door een privé persoon of bedrijf ingebracht. Er is sprake van een gift. De donateur krijgt toegang tot een speciale pagina op de website waardoor het mogelijk wordt de voortgang van het project te volgen. De informatie wordt twee wekelijks geüpdatet;

Sponsoring:

betreft een bedrag van minimaal € 1000,- (geen maximum). Ook hier betreft het een gift door een privé persoon of bedrijf. Naast toegang tot het speciale gedeelte op de website worden sponsors twee keer per jaar uitgenodigd voor een sponsordag waarin ontwikkelaars en andere direct betrokkenen de voortgang presenteren. Het biedt sponsors ook de mogelijkheid adviezen te geven. 

Participatie.

Investeerder participeert in IPaDiC. Dit vraagt overleg. 
Mail ons

Wilt u een eventuele bijdrage melden via () zodat wij kunnen zorgen dat u correct en tijdig wordt geïnformeerd over de voortgang.

HELP MEE EN GEEF VOOR HET LEVEN VAN MENSEN MET DIABETES.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, vermeld dan daarbij ook uw emailadres!

Buttons 01

Afdrukken E-mail

idealoverboekingpaypal logo

IPaDiC

 

www.ipadic.nl

Papenstraat 58
7411 NG Deventer

Locatie


Copyright © - IPaDiC, Alle rechten voorbehouden.