Foundations

Help mee en red levens van mensen met diabetes. Er is nog 350K nodig om het prototype gereed en testbaar te maken,

Daarnaast nog eens 1.5 miljoen om de pomp geschikt te maken voor gebruik in het menselijk lichaam, de klinische studie en uiteindelijk het certificeren ervan.

De DiaLin implanteerbare pomp is van levensbelang voor mensen die alleen met een inwendige insulinepomp behandeld kunnen worden. De praktijk heeft aangetoond dat een uitwendige pomp of injecteren bij hen niet werkt, alternatieven zoals toediening van insuline in een bloedvat of in het buikvlies geven een grote kans op levensbedreigende infecties. (foto) In Nederland gaat het naar uiteindelijk om zo’n 1.000 patiënten (350 hebben op korte termijn dit hulpmiddel nodig, terwijl maar voor 70 patiënten een dergelijk “nog” hulpmiddel beschikbaar is; nog omdat de huidige fabrikant in 2020 stopt met de productie). Onderzoeksresultaten tonen bovendien aan dat de groep patiënten die gebruik kan maken van een implanteerbare pomp een veelbetekende betere kwaliteit van leven heeft; een nieuwe, sterk verbeterde pomp, zal dat nog verder verbeteren. Zonder een implanteerbare pomp zijn ziekenhuisopnamen vaak aan de orde, is er een sterk verhoogde kans op diabetes gerelateerde complicaties alsmede vroegtijdig overlijden en is de afhankelijkheid van hulpverleners groot (foto). Dit kost uiteindelijk veel meer geld, om nog maar niet te spreken over de onacceptabele consequenties voor mensen. De video's maken dit duidelijk.

Er is nog eens anderhalf miljoen nodig voor het gereed maken van de pomp voor gebruik in het menselijk lichaam, het testen ervan en uiteindelijk het certificeren. De kosten zijn relatief laag omdat de medewerkers van IPaDiC geen vaste inkomsten uit het project verkrijgen; zij werken als vrijwilliger. Daarnaast zijn er sponsoren voor onderdelen van de klinische studie.

Elke bijdrage is welkom!

Naast donaties van patiënten en andere belangstellenden zijn er een aantal grote geldverstrekkers die ervoor zorgen dat er in 2019 een volledig functionerend prototype beschikbaar kan zijn voor uitgebreide pre klinische testen. Het betreft de Sytske foundation, Diabetes Fonds Nederland, Stichting Diabetes Onderzoek Nederland, Swanbridge Capital, Medisch Specialistisch Bedrijf Isala, Stichting Flow Fund, RZI, Beheer en Beleggingsmaatschappij Rojuma.

Er is nog aanvullende financiering is noodzakelijk (350K) om het prototype te realiseren alsmede het preklinisch testen ervan, waarna de klinische studie kan starten. Uiteraard is de belangrijkste voorwaarde de beschikking over voldoende financiële middelen

VIP Stichting

Stichting Vrienden van de Inwendige Pomp (www.vipstichting.nl) heeft zich in 2016 verenigd om op te komen voor de belangen van mensen die afhankelijk zijn van de inwendige pomp. Zij spannen zich op dit moment in om gelden te verzamelen voor de ontwikkeling van een vuldevice waarmee de Dialin insulinepomp in de thuissituatie met insuline kan worden gevuld. De stichting heeft de ANBI status hetgeen voor sponsoren interessant kan zijn

IPADIC

Rechtstreeks doneren bij IpaDiC is mogelijk. Zie bovenin pagina (links).
Wilt u een eventuele bijdrage melden via ( ) zodat wij kunnen zorgen dat u correct en tijdig wordt geïnformeerd over de voortgang. U krijgt toegang tot de pagina “Stand van zaken” waarin IPaDiC informatie geeft over de project vooruitgang.

 

Buttons 01

Afdrukken E-mailadres

IPaDiC

 


Gerrit Stam, CEO
Tel: 
0646590477

Jacob Remijnse, CFO
Tel: 0653915014


Papenstraat 58
7411 NG Deventer

Locatie


Copyright © - IPaDiC, Alle rechten voorbehouden.