• Help mee en red levens van mensen met diabetes

  Help mee en red levens van mensen met diabetes

  Update donderdag 21 maart 2019:

  Vanaf juni 2019 worden er geen implanteerbare insulinepompen meer geleverd, de consequenties voor de huidige en toekomstige gebruikers (zie video's). (naar verwachting uiteindelijk minimaal 1% van insuline afhankelijke mensen) zijn rampzalig (zie video)

  IPaDiC ontwikkelt op dit moment een prototype voor een implanteerbare insulinepomp. Deze zal dit jaar pre klinisch wordt getest om vanaf 2020 beschikbaar te zijn voor gebruik bij mensen. Begin 2019 zijn de verschillende componenten voor de Dialin pomp (definitief) gekozen. Tevens zijn afspraken gemaakt met een bedrijf dat de pomp kan en zal construeren.

  Eind juni 2019 wordt de voortgang gepresenteerd aan patiënten en direct betrokken hulpverleners Met dank aan vele organisaties en mensen is de financiering voor construeren en testen van het prototype nagenoeg rond, voor de fasen erna is nog geld nodig. U kunt via deze site storten, maar ook contact opnemen als u andere ideeën heeft Nieuw op de site is de uitgebreide animatie (graag hier link aanbrengen) .


  Lees meer

 • Help mee en red levens

  Help mee en red levens

  Sommige mensen met diabetes kunnen alleen (over)leven met een implanteerbare insulinepomp.

  Lees meer

HELP MEE EN GEEF VOOR HET LEVEN VAN MENSEN MET DIABETES.

Doneer

DIALIN, DE
IMPLANTEERBARE
POMP

Lees meer

IPADIC BESTAAT UIT VIJF TOEGEWIJDE EXPERTS MET ÉÉN DOEL

Maak kennis

IPaDiC rondt financieringsfase voor inwendige insulinepomp DiaLin succesvol af

IPaDiC, een privaat bedrijf, dat de innovatieve inwendige insulinepomp DiaLin ontwikkelt voor diabetes type 1 patiënten, maakt vandaag bekend dat het succesvol de eerste financieringsfase afgerond heeft. De financiering stelt IPaDiC in staat om een eerste prototype van de insulinepomp te ontwikkelen en deze te valideren. De partijen in deze financieringsronde zijn de Sytske Foundation, Swanbridge Capital, Stichting DON en het Diabetes Fonds.

Lees meer...

Gerrit Stam, CEO van IPaDiC: ‘De beschikbaarheid van de nieuwe inwendige insulinepomp is cruciaal voor de kwaliteit van leven van diabetes type 1 patiënten. Zonder de nieuwe pomp zijn veel patiënten afhankelijk van infuustoediening. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat we deze partijen bereid hebben gevonden financieel bij te dragen aan de ontwikkeling van de nieuwe pomp. En we zijn ervan overtuigd dat wij door deze samenwerking het traject tot een groot succes zullen maken.’

Marquiette Schaap, bestuursvoorzitter van de Sytske Foundation: ‘De Sytske Foundation is op 25 maart jongstleden begonnen met het inzamelen van middelen om de verdere ontwikkeling van de inwendige insulinepomp DiaLin mogelijk te maken. Dankzij de intensieve campagne die wij hebben gevoerd, hebben maar liefst 5000 donateurs, onze ambassadeur Jeroen van der Boom en acties van vrijwilligers ervoor gezorgd dat het doelbedrag van 500.000 euro al binnen vier maanden is behaald. Hiervan is inmiddels 400.000 euro ter beschikking gesteld aan IPaDiC middels een leningsovereenkomst. Wij zullen de ontwikkeling van de pomp nauwgezet blijven volgen en daarover regelmatig rapporteren op de website van de Sytske Foundation.’

‘De plannen van IPaDiC kunnen een zeer grote impact hebben op de patiëntenzorg, omdat er binnenkort geen alternatieven meer beschikbaar zijn voor deze patiënten. Een dergelijk ontwikkeltraject brengt echter wel veel uitdagingen met zich mee. Wij hebben vertrouwen in de technologie en het team en zijn blij IPaDiC te kunnen ondersteunen gedurende dit traject, zowel met financiering als met onze kennis.’ Aldus Nicky RijkVogels, fondsmanager van Swanbridge Capital.

Rens Vandeberg, adjunct directeur Diabetes Fonds: ‘Stichting DON en het Diabetes Fonds investeren gezamenlijk in het genezen en – in de tussentijd – beter leven met diabetes type 1. Voor tientallen mensen met diabetes type 1 betekent deze financiering een kans op een behandeling op maat, want elke persoon met diabetes is uniek.’

Over IPaDiC

IPaDiC is een groep professionals die allen betrokken zijn bij de zorg voor mensen waarvoor behandeling met een implanteerbare pomp de enige optie is. Geleidelijk aan komt ook in de literatuur het besef dat er een groep is waarbij onderhuidse toediening onvoldoende resultaat oplevert en daarmee conflicteert met de kwaliteit van leven. Zowel de financiële ondersteuning, maar ook de hulp van andere partijen, biedt IPaDiC de mogelijkheid voor 2019 een prototype te construeren en te testen. Voor meer informatie: www.ipadic.nl

Over de Sytske Foundation

De DiaLin insulinepomp heeft een enorme impact op de kwaliteit van leven van mensen die zijn aangewezen op een inwendige insulinepomp. Naar verwachting kan eind 2019 een eerste pomp bij een patiënt worden ingebracht. De financiering voor de ontwikkeling is grotendeels rond, maar er is nog 500.000 euro nodig. De Sytske Foundation zet zich in om aanvullende fondsen te werven zodat de innovatieve DiaLin pomp zo snel mogelijk bij diabetes type 1-patiënten geïmplanteerd kan worden. Voor meer informatie: www.sytskefoundation.nl

Over Swanbridge Capital

Swanbridge Capital is een investeringsfonds gevestigd in Rotterdam. Het fonds, eind 2016 opgericht, houdt zich actief bezig met investeringen in zeer jonge bedrijven met een hoog potentieel binnen de life sciences sector. Swanbridge Capital heeft als doel om met haar kennis en netwerk actief bij te dragen aan de stap die bedrijven moeten maken om hun technologie en het bedrijf zelf naar de volgende fase te brengen. Voor meer informatie: www.swanbridgecapital.nl

Over het Diabetes Fonds

Het Diabetes Fonds vindt dat iedereen een gezond leven zonder diabetes verdient, wil Nederland gezonder maken en diabetes genezen. Enerzijds door wetenschappelijk onderzoek naar betere behandelingen, genezing en complicaties van diabetes type 1 en diabetes type 2 te financieren. Anderzijds door gezonde keuzes makkelijker te maken: het Diabetes Fonds focust de komende jaren op vermindering met een derde van de suikerinname. Voor meer informatie: www.diabetesfonds.nl

Over Stichting DON

Stichting Diabetes Onderzoek Nederland, kortweg stichting DON, is in 2006 opgericht door Maarten de Gruyter met een duidelijk doel: diabetes type 1 genezen. Want hoewel diabetes type 1 te behandelen is, is de ziekte nog niet te genezen. De complicaties zijn ingrijpend; van blindheid en amputaties tot hart- en nierfalen. DON investeert in onderzoeken die zich richten op volledige genezing van diabetes type 1 en kan hierin rekenen op een grote groep donateurs en betrokken ambassadeurs. Voor meer informatie: www.stichtingdon.nl

Voor meer informatie neem contact op met:
Gerrit Stam, CEO IPaDiC:

Waarom de ontwikkeling
van de DiaLin
noodzakelijk is?
Zie hier:

videos

foto op homepage

Ruim 1 miljoen mensen in Nederland heeft diabetes, suikerziekte

Lees meer

IPaDiC

 


Gerrit Stam, CEO
Tel: 
0646590477

Jacob Remijnse, CFO
Tel: 0653915014


Papenstraat 58
7411 NG Deventer

Locatie


Copyright © - IPaDiC, Alle rechten voorbehouden.